Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2014

9419 1bb6 390
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
Kiedy ludzie są tego samego zdania co ja, mam zawsze wrażenie, że się pomyliłem.
— Oscar Wilde
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
Zrób coś, już tak nie mogę, wszystko ma kolce, powietrze ma kolce, deszcz wymierza policzki. Włosy wplątały się w szprychy roweru, odchodzą razem z głową, zrób coś, zabierz mnie stąd.
— Dorota Masłowska
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y

September 14 2014

1929 3dcd 390
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
1917 b703 390
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
4902 5fb1
so troll
Reposted fromVix Vix
0265 6e24 390

David, Michelangelo (1504)

Reposted fromRecklessKid RecklessKid
9692 e59c 390

September 11 2014

(...) Z czego żyję? Z przyzwyczajenia, proszę pana.
— Zbigniew Nienacki
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
Smutek to najgorsza pora dnia.
— Pola Gojawiczyńska
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y

September 09 2014

2279 5e4c 390
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
Nieźle, całkiem nieźle, będzie świat wyglądał po mojej śmierci.
— Jerzy Pilch
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
Myślę, że tak naprawdę nigdy jeszcze nie żyłem w czasie teraźniejszym.
— William Wharton
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
7115 7ed2 390

katjuschenka:

Robicheaux

Reposted fromjohnkeats johnkeats viasexandviolins sexandviolins

September 02 2014

9889 38e0 390
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y

August 31 2014

Nikt nie jest wyjątkowy i nawet nie ma się co łudzić, że jest inaczej.
— William Wharton
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
Niedziela to dzień, w którym trzeba przez pół godziny akumulować w sobie energię, aby napuścić wody do wanny, nie mówiąc już o wyjściu z domu. Niedziela to dzień, którego z reguły się nie pamięta.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
Jesteśmy sami do końca, nie pomogą ani alkohol, ani narkotyki, ani sprawdzanie, co tam na Facebooku, ani genitalia.
— Dorota Masłowska
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y

August 30 2014

Jeśli w ogóle Bóg istnieje, to powinien płakać przez cały czas. Wyć powinien, kurwa!
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl