Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 24 2014

Say something, I'm giving up on you..
— A Great Big World - Say something
Reposted frombomdia bomdia viacytaty cytaty

"Nie potrafię się przełamać."

Jacek Podsiadło "Wigilia"

Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y

December 09 2014

9677 4b9d 390

ohmygod! the webcomic

Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
4149 bda5 390

Noise Tales have the lyrics at hand when it comes to Christmas.

Reposted fromnoisetales noisetales vialittledarling littledarling
Wszystko zaczyna się od Twojej decyzji. Jeśli postanowisz zmienić swoją historię, odnajdziesz szczęśliwe zakończenie.
— Regina Brett
Reposted fromswojszlak swojszlak viamarbra12 marbra12

October 26 2014

... głupota jest jedną z dwóch rzeczy, które najlepiej widzimy z perspektywy czasu. Drugą są stracone okazje.
— Stephen King
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
Wiesz co? Bo najgorsze kurwa jest, że świat chce zrobić z człowieka szarą szmatę salutującą w szeregu, przechodnia przechodzącego przez jezdnię. Pasażera kurwa tramwaju powiewającego na rurce z taką twarzą, o. Bez żadnych wypustek. Bez żadnej twarzy. Takiego jak ty. Człowieka-wędlinę. Ja nie chcę taka być.
— Dorota Masłowska
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
Stałem u progu dorosłości niedojrzały, zagubiony, odrzucony i miałem żal do samego siebie, iż wszystko co dobre mnie ominęło.
— Robert Gong
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
A czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę – jak małe dziecko. A przecież, kiedy mam mówić, zmieniam wszystko w żart i nic nie mówię. Słów mi brakuje – tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić, co się myśli naprawdę.
— Rafał Wojaczek
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
5157 46cf 390
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
Z samym sobą nie mam nic wspólnego.
— Franz Kafka
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
2867 85d8 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaiamophelia iamophelia

October 25 2014

Kiedy jest się dzieckiem, można marzyć o zostaniu piłkarzem, znanym aktorem, łowcą dinozaurów czy słynną piosenkarką. Stajesz się dorosły, kiedy widzisz takie osoby w telewizji i myślisz sobie – ja już tego nie osiągnę.
— Kominek
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
7544 d846 390
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
Twoje nagie ciało powinno należeć tylko do tego, który kocha się w twojej nagiej duszy
— Charlie Chaplin
Reposted fromaggape aggape viaGoingDownInFlames GoingDownInFlames
Październiczeje.

October 12 2014

7360 522a
Reposted fromjebemtimater jebemtimater viasaddam saddam
4832 f739 390
Tomasz Jastrun, felieton dla "Zwierciadła", październik 2014
Reposted fromjutrzenka jutrzenka viaterriblelove terriblelove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl